Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

chceme se stát členy ČRDM

Členské organizace ČRDM

všechny členské organizace
 • 529_MOMA-Morasice-zs_916112
 • 344_The-Duke-of-Edinburghs-International-Award-Czech-Republic-Foundation-ops_355030
 • 30_Junak-cesky-skaut-z-s_888990
 • 16_Dorostova-unie-zs_289025
 • 102_ZIP-Zabava-Informace-Poradenstvi-a-pomoc_293165
 • 231_Aliquantulum-zs_558263
 • 100_ZALESAK-svaz-pro-pobyt-v-prirode-zs_909104
 • 3_Asociace-debatnich-klubu-zs_961633
 • 583_Asociace-pro-mezinarodni-otazky-zs_527263
 • 7_Asociace-turistickych-oddilu-mladeze-CR_390984
 • 59_Pionyr-z-s_365004
 • 54_Gaudolino-z-s_160154
 • 10_Boii-zs_909391
 • 74_Sdruzeni-FILIA-z-s_672193
 • 46_Mladi-konzervativci-z-s_747756
 • 700_Mladi-chovatele-zvirat-zs_360697
 • 311_Ceska-debatni-spolecnost-z-s_594593
 • 29_Jockey-Club-Maly-Pecin_691077

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Projekty ČRDM

všechny projekty
 • On-line Poradna ČRDM, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a zodpovídá i další dotazy

 • Cílem projektu „Weby pro organizace“ je poskytnutí balíčků obsahujících bezplatný prostor na serveru a výběr z předem připravených webových šablon odpovídající potřebám konkrétních organizací či jejich jednotlivým organizačním jednotkám.

 • Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami

 • Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů.

 • Naším posláním je zvyšovat schopnosti a dovednosti všech, kdo pracují s dětmi a mládeží, ať už profesionálně nebo dobrovolně. Proto realizujeme množství akreditovaných vzdělávacích kurzů určených i Vám.

 • Sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku

 • ADAM.cz je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže určený zejména vedoucím dětských oddílů, pracovníkům center volného času, učitelům a rodičům. #ADAM_cz

 • Projekt nabízel nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. #kecejmedotoho

 • Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší.

 • Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM.

 • Projekt Kamchodit.cz je databáze míst mimoškolní výchovy v podobě interaktivní mapy.

 • Youthwiki je online encyklopedii národních politik mládeže. Věnuje se analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže.