Aktuality

Bambiriáda se rozlétla na křídlech dětské fantazie

Symbolickým odstřižením provázků poutajících papírové draky a vypuštěním nafukovacích balónků k bezmračnému nebi odstartoval dnes krátce před polednem na pražském vrchu Vítkov sedmý ročník tradiční Bambiriády. Prestižní akce, pořádaná Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), zábavnou formou upozorňuje děti a jejich rodiče na možnosti, jež pro účelné trávení volného času nejmladší generace představují různá dětská a mládežnická sdružení. Slavnostního zahájení Bambiriády, jejíž letošní motto zní „Na křídlech dětské fantazie“, se spolu s dalšími pozvanými hosty zúčastnil i ministr vnitra František Bublan.

„Když jsem projížděl a procházel tímto areálem, tak jsem se nestačil divit, kolik organizací a kolik různých zájmových skupin se na Bambiriádě podílí. Myslím si, že je to dobře a že je to namístě,“ prohlásil ministr vnitra. Zároveň s letmou vzpomínkou na dobu svého dětství vyzval malé návštěvníky bambiriádního vrchu, aby si ponechali prostor i pro svoji vlastní fantazii a díky ní si vytvořili takové dětství, jaké chtějí mít.

Bambiriáda se letos koná kromě Prahy v dalších 26 městech po celé republice a potrvá čtyři dny, ode dneška až do neděle. Podle českého vzoru ji také jako jednodenní akci již uspořádali organizátoři na Slovensku (Žilina, Námestovo) a v Polsku (Bielsko-Biala). Podle předsedy ČRDM Pavla Trantiny je Bambiriáda názornou odpovědí na aktuálně zaznívající zpochybňování úlohy neziskových organizací v České republice. „Všichni, kteří se tady starají o program, všichni dobrovolníci kteří vedou oddíly, kluby, kroužky – ti všichni získávají velice silný mandát. Získávají ho od dětí a mladých lidí, kteří jim důvěřují, a od jejich rodičů. A musejí o něj bojovat týden co týden zajímavým programem, zajímavými aktivitami i tím, že vychovávají mladé lidi k určitým hodnotám a nabízejí jim užitečné trávení volného času,“ podotkl Pavel Trantina.

Na pódiu, které vyrostlo vedle památníku na Vítkově, byly dopoledne rovněž slavnostně předány ceny ČRDM „Přístav“. Jde o ocenění, která vedení dětské a mládežnické rady každoročně uděluje regionálním politikům za jejich podporu a pomoc mladé generaci i těm, kteří se na jejich mimoškolní výchově podílejí. Letošní cenu v podobě krásně malované „trosečnické“ láhve s ukrytým poselstvím převzala zástupkyně starosty Městské části Praha 22 Eliška Machačová a starosta Šumperka Zdeněk Brož. „Začala hledat způsoby, jak neziskovému sektoru pomoci, aniž by nám předkládala seznam důvodů, proč to nejde,“ píše se kupříkladu v jednom z návrhů na ocenění Elišky Machačové, které ČRDM obdržela od sdružení pracujících s dětmi a mládeží.

Součástí dnešního programu bylo i vyhlášení dětské výtvarné soutěže „Okřídlený lev“, kterou spolu s ČRDM uspořádal generální partner Bambiriády Generali Pojišťovna a.s. Soutěžící měli za úkol výtvarně ztvárnit benátského lva, jehož má pojišťovna ve znaku a který dal také soutěži její název. Soutěž obeslalo svými výtvory přes 500 malých výtvarníků a ti, kteří ve čtyřech věkových kategoriích získali první až třetí místo, byli od odměněni hodnotnými cenami: dostali od Generali Pojišťovny a.s. stan, batoh a spací pytel.

Podrobnosti lze nalézt na internetových adresách www.bambiriada.cz a www.adam.cz.

Napsal: admin