Aktuality

Blíží se 24. valné shromáždění ČRDM

Jednání 24. valného shromáždění ČRDM se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2006 od 16.30 v zasedací místnosti SMOSK na Senovážném nám. 23 v Praze (budova K-centra v sousedství AB Senovážné nám. 24) v budově D, místnost 254 ve 2. patře u výtahů. Valné shromáždění by mělo projednat Zprávu o hospodaření za rok 2005, schválit rozpočet na rok 2006 a zejména se zabývat další činností ČRDM v roce 2007.

Napsal: admin