Aktuality

Česká rada dětí a mládeže si připomíná Mezinárodní den mládeže OSN

Jako Mezinárodní den mládeže si 12. srpen každoročně připomíná Organizace spojených národů. Tento den se slaví od roku 1999, kdy byl uznán Valným shromážděním OSN. Tématem pro rok 2007 je Být vidět, být slyšet: participace mládeže pro rozvoj. Mezinárodní den mládeže nabízí příležitost podpořit účast mladých lidí na životě společnosti a diskutovat nad tématy, která se jí týkají.

Participace není jen moderním slovem, pokud je za ním vidět obsah – tedy to, aby mladí lidé měli prostor pro vyjádření svých názorů a aktivní účast na proměně svého okolí. Organizací, která se v ČR podporou participace mladých lidí ve společnosti a práce s dětmi a mládeží v občanských sdruženích intenzivně zabývá, je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). ČRDM byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže a dnes sdružuje téměř stovku členských organizací, představujících více než 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší (mezi nimi je většina celostátních), včetně 6 krajských rad mládeže.

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

„Dobrovolná činnost ve sdruženích dětí a mládeže je nejen vyplněním volného času, ale prostorem pro výchovu, a především přirozenou možností pro seberealizaci mladého člověka a jeho zapojení se do rozhodování o světě kolem, do jeho pozitivní proměny. Přebírání zodpovědnosti za sebe i za druhé je dobrou školou aktivního občanství. Rádi bychom proto, aby se oblasti práce s dětmi a mládeží věnovala větší pozornost,“ říká Pavel Trantina, předseda České rady dětí a mládeže.

Mezi hlavní aktivity ČRDM patří mimo jiné celorepubliková prezentační akce Bambiriáda, lobbying za dobré legislativní podmínky a financování nebo kampaň na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace, kterou pod názvem „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ realizuje ČRDM společně s MŠMT.

Více informací najdete na stránkách www.crdm.cz.

Napsal: admin