Aktuality

Dočasný zákaz mimoškolní činnosti s dětmi

Tábor (foto Veronika Benešová, Liga lesní moudrosti)

Mimoškolní činnost s dětmi je dle usnesení vlády č. 995 a 996 ze čtvrtka 8. října 2020 zakázaná od 9. října 0:00 hod. do 25. října 2020 23:59 hod.

„Po konzultacích s některými našimi organizacemi a právníky jsme dospěli k rozhodnutí pozastavit na dva týdny spolkovou činnost. Doufáme, že se situace zlepší a budeme moci činnost obnovit alespoň venku. Jednáme o tom. Online forma pro skupinu dětí moc nefunguje, to jsme si už vyzkoušeli na jaře,“ říká Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

Usnesení Vlády ČR (č. 995996) zakazuje „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“

Podstatné je slovo „obdobné“ ve spojení „činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.“ Naše spolky sice neposkytují služby dle dané vyhlášky, ale svojí povahou jsou naše aktivity obdobné aktivitám podle dané vyhlášky (např. střediska volného času). Obdobné (nebo totožné) jsou naše aktivity jistě i úrovní epidemického rizika.

Zákaz je platný od půlnoci z 8. na 9. října 2020 (tedy okamžitě), prozatím do 25. října. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny.

#koronavirus

Napsal: Marek Krajči