Aktuality

Nominace kandidátů na posty předsedy/předsedkyně ČRDM a členů představenstva 2020–2023

Hlasování na 42. Valném shromáždění ČRDM, 16. 4. 2015 (foto Jiří Majer)

Vážení přátelé,

dovoluji si podat informace o průběhu „předvolební kampaně“ na předsednickou pozici a na pozice členů Představenstva ČRDM.

Nominace na post předsedy/předsedkyně 2020–2023:

Kandidovat na pozici předsedy/předsedkyně ČRDM může jednotlivec či jej může nominovat členská organizace ČRDM.

Nominace probíhá písemnou formou a měla by obsahovat osobní motivaci, volební vizi a program, kam chce kandidát/ka ČRDM posunout v následujícím období 3 let platnosti nadcházejícího mandátu.

Kandidáti na předsednickou pozici pak sestaví vlastní návrhy představenstva a zveřejní je společně se svým návrhem volebního programu. Ve svém návrhu mohou vyjít ze zaslaných nominací na členstvo představenstva. To je velmi pravděpodobný, nicméně ne povinný postup. Pro kandidáty na předsednickou pozici jsou však nominace na posty v představenstvu od členských organizací užitečným vodítkem zájmu členů o podíl na správě organizace.

Nominace na posty v Představenstvu ČRDM 2020–2023:

Každá členská organizace má možnost zaslat nominaci na post v Představenstvu ČRDM. Nominace zasílejte písemně a to v tištěné nebo elektronické podobě tak, aby se dala zveřejnit na této stránce.  Z textu nominace by mělo být zřejmé, kdo, kým a na jakou pozici je nominovaný, dále souhlas s nominací a osobní motivace pro účast v Představenstvu ČRDM.

Jarní Valné shromáždění ČRDM hlasuje o kandidátech na předsednický post a v případě zvolení následně schvaluje návrh představenstva dle vítězného kandidáta na předsednický post.

Od 9. 3. 2020 začne Kancelář ČRDM zveřejňovat nominace na stránkách www.crdm.cz/volby2020.

Celý proces běží až do vlastní volby na Valném shromáždění.

Pozor! Valné shromáždění se nebude konat v původně oznámeném termínu 16. 4. 2020 z důvodu aktuální situace v ČR. V této chvíli je těžké odhadnout, jestli se posune o měsíc, nebo se uskuteční až na podzim. Včas Vás budeme informovat o novém termínu. Nicméně proces nominace kandidátů na posty předsedy/předsedkyně ČRDM a členů představenstva 2020–2023 pořád běží.

Děkuji za váš zájem o dění v ČRDM i za odhodlání podílet se na její činnosti.

Napsal: Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže