Aktuality

Ochrana osobních údajů a autorský zákon – vzdělávací seminář

V sobotu 2. prosince 2006 se v Praze uskutečnil vzdělávací seminář, určený vedoucím představitelům sdružení dětí a mládeže nebo jejich zástupcům. Na programu byla dvě témata, která jsou často předmětem otázek a pochybností: ochrana osobních údajů a autorský zákon v praxi. Na seminář byli přizváni specializovaní odborníci, kteří přítomné s těmito tématy seznámili a zároveň byli schopni zodpovědět prakticky orientované otázky účastníků. Mezi „povolanými“ referenty byla také JUDr. Alena Kučerová, náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Seminář se setkal s příznivým ohlasem zúčastněných a poskytnul užitečné rady a náměty k zamyšlení nad touto problematikou.

Napsal: admin