Aktuality

Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 / 2021 – druhá výzva

Peníze – koruna (foto Shutterstock)

Odbor investic Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2020/2021 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Výzva je zaměřena na tři typy podporovaných opatření:

  1. technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku,
  2. pořízení a technické zhodnocení ICT vybavení,
  3. pořízení dlouhodobého hmotného majetku vhodného a potřebného pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 3. 7. 2020.

Veškeré informace a přílohy ke stažení najdete na webu MŠMT.

Napsal: Marek Krajči