Aktuality

Pozvánka na 40. Valné shromáždění ČRDM

Hlasování na Valném shromáždění ČRDM – mandáty (foto J. Majer)

Vážené členské organizace,

rádi bychom Vám touto cestou připomněli blížící se již 40. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže. Konat se bude ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 16:00. VS proběhne v zasedací místnosti č. 254 SMOSK na adrese: Senovážné náměstí 23, Praha 1 (mapa). Na místo jednání se dostanete nejlépe tramvají č. 9 (případně 3, 14, 24) do zastávky „Jindřišská“, zasedací místnost je také dobře dostupná z hlavního vlakového nádraží, cca 5 minut chůze.

Vzhledem k tomu, že se jedná o volební VS, na kterém se bude volit předseda a představenstvo ČRDM, dále pak hlasovat o nové podobě stanov ČRDM, je Vaše účast nezbytná. Prosíme Vás proto o co největší účast a dochvilnost. Bližší informace a materiály k VS Vám byly zaslány e-mailovou rozesílkou.

Volba předsedy ČRDM a členů představenstva 2014

Vážení přátelé,

dovoluji si, na základě usnesení představenstva, podat informace o průběhu „předvolební kampaně“ na předsednickou pozici a na pozice členů představenstva ČRDM.

Každé členské sdružení má možnost zaslat nominaci na zástupce, člena představenstva ČRDM. Tato nominace, by měla být, v ideálním případě písemná, aby se dala zveřejnit, zaslaná na adresu kanceláře ČRDM. Z textu nominace by mělo být zřejmé, kdo, kým a na jakou pozici je nominovaný.

Kandidáti na předsedu pak sestaví vlastní návrhy představenstva a zveřejní je společně se svým návrhem volebního programu. Ve svém návrhu mohou vyjít se zaslaných nominací. To je velmi pravděpodobný, nicméně ne povinný postup. Pro předsedu jsou však nominace na členy představenstva od členských sdružení užitečným vodítkem zájmu členů o podíl na správě organizace.

Valné shromáždění pak hlasuje o předsedovi a schvaluje návrh jeho představenstva. To se bude konat ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 16:00.

Od pondělí 10. 3. 2014 začínáme zveřejňovat nominace na stránkách www.crdm.cz/volby2014, celý proces běží až do vlastní volby na Valném shromáždění.

Děkuji za váš zájem o dění v ČRDM i za odhodlání se podílet na její činnosti.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Napsal: Marek Krajči