Aktuality

„Setkání 2014“ a slavnostní předávání Ceny ČRDM Přístav již za měsíc!

Předávání Ceny Přístav 2013 (foto Marek Krajči)

Zveme Vás na tradiční akce ČRDM a to „Setkání 2014“ a předávání Ceny Přístav. V rámci Setkání proběhnou diskuse k 25. výročí Sametové revoluce a beseda s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou. Následovat bude předávání Ceny ČRDM Přístav, což je ocenění, které uděluje ČRDM zástupcům veřejné správy a samosprávy a podnikatelům působícím na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Akce „Setkání 2014“ proběhne v Barokním refektáři, Jilská 7a, Praha 1 v pátek 5. prosince 2014 od 9:30, slavnostní předávání Ceny ČRDM Přístav tamtéž od 12:30. Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do středy 3. prosince prostřednictvím online formuláře.

Harmonogram akce

O letošních laureátech Ceny Přístav rozhodlo představenstvo ČRDM na svém zasedání 4. 11. 2014. Uděleno bude 8 řádných a 1 mimořádná Cena Přístav. Jména laureátů oznámíme na slavnostním předávání ocenění 5. 12. 2014.

Napsal: Marek Krajči