Aktuality

Setkání zástupců oborových a všeoborových střech a sítí NNO

Úřad vlády ČR (ilustrační foto Jakub Fraj)

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 proběhlo již druhé setkání zástupců oborových a všeoborových střech a sítí NNO, které pořádala Rada vlády pro NNO v prostorách Úřadu vlády.

V úvodu seznámila tajemnice Rady vlády pro NNO doktorka Frištenská přítomné s činností Rady za uplynulé období zejména v oblasti podpory vícezdrojového financování NNO. Rada připravuje na základě pověření vyplývajícího ze Státní politiky vůči NNO na léta 2015-2020 návrh opatření, které by měly podpořit firemní a individuální dárcovství směrem k NNO.

V druhé části programu setkání byla představena analýza individuálního dárcovství v NNO, kterou zpracovali docent Pavol Frič a doktor Martin Vávra z více než 500 odpovědí v dotazníkovém šetření, které se uskutečnilo mezi NNO.

Mezi závěry této analýzy patřil klesající trend podílu individuálních dárců na financování NNO, a to v posledních 6 letech. Tento trend se objevuje i v dalších zemích Visegrádské čtyřky. Zajímavým výstupem byla i informace, že 46 % NNO individuální dárcovství vůbec nevyužívá a dalších 46 % NNO z něj získává méně než 26 % svých příjmů. A to i přes to, že většina organizací hodnotí význam individuálního dárcovství pozitivně. Je možné, že v případě vhodnějších legislativních podmínek by NNO tento nástroj využívaly více.

62 % NNO uvedla, že nejčastější hodnota daru, který dostávají, dosahuje maximálně 2 000,– Kč. To je zároveň hodnota typická jak pro krátkodobé, tak pro dlouhodobé dárce.

Závěrem výzkumu je podle jeho autorů fakt, že NNO si přejí rozvoj individuálního dárcovství, ale narážejí na překážky.

„Hlavní vzkaz, který přes výzkum NNO k veřejné správě vyslaly je, že si přejí rozvoj individuálního dárcovství, snaží se ho samy rozvíjet, rozšiřovat a zkvalitňovat okruhy svých dárců, ale narážejí na překážky, které nedokáže překonat ani zvýšená míra jejich profesionalizace,“ uvedl docent P. Frič.

Rada vlády pro NNO uvažuje nad návrhy opatření, které by podpořily individuální dárcovství. Uvažuje se mimo jiné o:

  • možnosti odpočtu části daru ze základu daně z příjmu,
  • možnosti odpočtu části daru z daně z příjmu,
  • podmínce, že odpočet části daru bude možný jen pro dárce, kteří se zaváží ke dlouhodobé podpoře nějaké NNO.

Vícezdrojové financování je důležité z hlediska finanční stability jednotlivých NNO a je rozhodně pozitivní, že se stát snaží podporovat NNO i touto cestou. Je to ale běh na delší trať a uvidíme, jakých konkrétních rozměrů nabudou výsledná podpůrná opatření.

 

Napsal: Jakub Fraj

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení