Aktuality

Síťovací setkání ke strukturovanému dialogu s mládeží, 13. listopadu na MŠMT

Banner Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží - titulka

Diskutují při Vaší činnosti mladí lidé nad celospolečenskými, evropskými nebo i místními tématy, která se jich dotýkají? Realizujete přímo participační projekty mládeže? Chcete se více dozvědět o strukturovaném dialogu s mládeží a organizacemi mládeže? Chcete se zapojovat a vyjadřovat k politice mládeže? Chcete vědět, jak se může zapojit Vaše organizace a kde získat 100 % financování na participativní projekty a strukturovaný dialog? Zajímáte se o práva mladých lidí a jejich participaci na politice?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je síťovací setkání určené právě pro Vás! Pokud by na některou otázku odpověděl kladně někdo jiný z Vaší organizace, budeme rádi, pokud zprávu předáte dále.

Videopozvánka na síťovací setkání

Síťovací setkání pořádá Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. Setkání se uskuteční dne 13. listopadu 2014 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, Budova C od 9.00 do 17.00 hodin. Představíme Vám současný koncept v návaznosti na novou státní Koncepci na podporu mládeže 2014–2020, dozvíte se o aktuálních konzultacích s mladými pro Evropskou unii, seznámíte se s výstupy z výzkumů v oblasti přístupu mladých lidí k právům v ČR a politické participace. Svoji účast potvrďte prosím co nejdříve na michaela.cvachova@crdm.cz; těšíme se na setkání!

Bližší informace a program naleznete v pozvánce.

Logo programu Erasmus+ | Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Napsal: Marek Krajči