20 let ČRDM

Střípky ze dvou desetiletí činnosti ČRDM

Oslava 20 let ČRDM (foto: Foto Havlín)

Dvacet let, nabitých činností, událostmi, projekty – to je dvacet let existence České rady dětí a mládeže. Podívejme se ve zkratce na jejich výčet – k některým z nich se letos ještě vrátíme podrobněji.

Rok 1998 byl počátkem. 14. května byl ustaven přípravný výbor, 23. června byly registrovány stanovy a 7. července podepsána osmi organizacemi zakládací listina ČRDM. Od 1. července začala fungovat kancelář ČRDM v Praze na Senovážném náměstí 24, kde ji najdete dosud.

Rok 1999 byl neméně důležitým pro dalších mnoho let činnosti Rady: Konala se první Bambiriáda – přehlídka činnosti sdružení dětí a mládeže. Ta první byla jen v Praze, na vltavských ostrovech, které propojoval parník; těch dalších 15 bylo celostátních. V únoru vyšlo první číslo časopisu ARCHA. ČRDM navázala spolupráci s Radou mládeže Slovenska.

V roce 2002 se poprvé udělovala Cena Přístav, a to zástupcům veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní činnosti dětí a mladých lidí. ADAM.cz sice existoval dříve než Rada, ale v onom roce se proměnil ve zpravodajský servis sdružení dětí a mládeže, a to pod křídly ČRDM.

V roce 2004 přibylo do ČRDM 37 (!) členských sdružení.

V roce 2006 vyvrcholila snaha o získání základen z Fondu dětí a mládeže pro dětské spolky výstavou fotografií zdevastovaných a zřícených objektů. V Senátu se konala pod názvem S dřevomorkou na startu.

Malý manuál o nabídce náplně volného času dětí a jak si z ní vybrat – Devatero rad pro rodiče – poprvé vyšel v roce 2007.

V roce 2008 ČRDM oslavila 10 let.

Projekt Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže dal mladým možnost jednoduše vyjádřit svůj názor na věci, které se jich týkají.

V roce 2010 byl spuštěn server Kamchodit, který mapuje nabídku činností pro děti a mladé lidi, včetně hřišť a kluboven. ČRDM byla přijata jako kandidát do Evropského fóra mládeže (European Youth Forum) – mezinárodní platformy národních organizací dětí a mládeže.

Evropský rok dobrovolnictví byl hybnou silou mnoha aktivit v roce 2011. Na podzim jsme sázeli Stromy Anežky České.

V roce 2012 začíná připomínkovací kolotoč k Novému občanskému zákoníku (NOZ), který vyvrcholí o dva roky později jeho přijetím – ČRDM se zapojuje velmi aktivně. ČRDM byla přijata za řádného člena Evropského fóra mládeže. Poprvé se rozjíždí dobrovolnický projekt na pomoc okolí – 72hodin.

V létě 2014 se rozbíhá další projekt pod názvem Sametky – úspěšná geocachingová hra plná historických příběhů. Její první ročník mapuje sametovou revoluci, druhý období let 1968–1989.

Projekt SAFE pro změnu sleduje množství dobrovolnické práce ve spolcích dětí a mládeže; vrcholí v r. 2015 konferencí, kde mimo jiné ČRDM deklaruje, že se dětem a mládeži věnuje 36 000 dobrovolníků a jejich práce má hodnotu více než jedné a půl miliardy Kč.

Nejnovějším projektem je ESO, webová účetní agenda pro oddíly, spolky a další neziskové organizace.

Za dobu trvání České rady dětí a mládeže se vystřídalo neuvěřitelných 16 ministrů školství!

Další zajímavosti z historie ČRDM si přečtěte na ADAM.cz.

Oslava 20 let ČRDM (foto: Foto Havlín)

#20letCRDM

Napsal: Michala K. Rocmanová