Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA – Jak budou děti trávit volný čas?

Září je nejlepší čas na rozhodnutí – sdružení dětí a mládeže nabírají nové členy

Nový školní rok 2005/2006 už klepe na dveře – a s ním v leckteré rodině dojde nejspíš i na rozhodování, jak a kde budou děti napříště trávit svůj volný čas nevyplněný učením. Některé dají přednost sportovním oddílům a jazykovým kroužkům, jiné se nadchnou pro hudební nástroj anebo budou rozvíjet své výtvarné nadání. Je tu ovšem i další možnost: má podobu přihlášky do některého z dětských a mládežnických sdružení, která svým svěřencům nabízejí pestrý a zajímavý program po celý rok.

„Svět sdružení nabízí dětem a mladým lidem příležitost nalézt si správnou partu, s níž lze cílevědomě užitečně a zábavně trávit volný čas a učit se od vrstevníků,“ říká Pavel Trantina, předseda České rady dětí a mládeže. „V dnešní době, jež sází spíše na individualismus, se vyplatí dát dítěti příležitost spolupracovat v kolektivu, přebírat zodpovědnost a týmově řešit různé úkoly. Celoroční činnost v dobrém sdružení pomáhá dítěti rozvíjet postoje a dovednosti, jež ve škole ani v rodině nemůže získat. Navíc vyvrcholením klasického oddílového roku bývá letní tábor, takže dítě i rodiče dobře vědí, kdo jej pořádá a co od něho lze čekat.“

Většina, tedy téměř 100 dětských a mládežnických sdružení reprezentujících dohromady více než 200.000 individuálních členů, je členy České rady dětí a mládeže (ČRDM). Pod „střechou“ ČRDM jsou skauti, pionýři, tomíci, folkloristé, mladí hasiči i ochránci přírody. Stačí se tedy jen trochu porozhlédnout po tom, co které sdružení vlastně nabízí, a s přihlédnutím k zájmům dítěte se pro některé z nich popřípadě také rozhodnout.

Baví Vaše dítě ve škole třeba chemie či fyzika? Pak by možná bylo ve svém živlu při jejich zábavné aplikaci, na niž se formou pokusů, hříček a modelů soustředí Asociace malých debrujárů ČR. Je to nadšený „foglarovec“? Pak by možná rádo rozšířilo řady Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Láká ho indiánská romantika spojená s pobytem v přírodě? Pak je tu i pro ně Liga lesní moudrosti… A tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Hráz proti nudě, všednosti a klíčům na krku „dětí z ulice“ staví každé ze sdružení už léta po svém. Jedno však mají společné: je to pocit sounáležitosti s partou opravdových kamarádů, takových, na které se mohou spolehnout.

Výtečnou možnost, jak alespoň trochu nahlédnout do „kuchyně“ členských sdružení ČRDM představovala koncem května tradiční Bambiriáda – celorepubliková přehlídka dětských a mládežnických spolků spojená s ukázkami jejich programu. „Na Bambiriádě mohou děti ochutnat aktivitu, o níž si řeknou, že je bezvadná – a rovnou se zapsat do nějakého oddílu. Nebo si ji mohou zapamatovat a pak – až se v září budou rozhodovat, co budou příští rok dělat ve volných chvílích – se prostě vrátit k činnosti, která je na Bambiriádě zaujala,“ vysvětloval tehdy smysl akce její hlavní koordinátor Pavel Hofrichter. Ale i ti, kteří si nechali letošní Bambiriádu, konanou ve 27 městech po celé ČR, ujít, mohou základní potřebné informace získat celkem snadno. Stačí jen navštívit webovou stránku ČRDM www.crdm.cz, která kromě jiného obsahuje i abecední seznam členských sdružení spolu s dalšími odkazy a užitečnými kontakty.

Napsal: admin