Cestovní pojištění

Příloha č. 1 – Pojistné a maximální pojistné částky

UPOZORNĚNÍ! Příloha č. 1 byla s účinností od 1. 1. 2004 nahrazena přílohou č. 1a, ve které naleznete aktuální pojistné a pojistné částky, viz Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě pro cestovní pojištění (PDF, 127 kB), kterým se mění pojistné a pojistné částky.


Děti a mládež

Rozsah pojištění Pojistné na den* Maximální pojistné plnění*
Varianta A
- pojištění léčebných výloh v zahraničí
10,- Kč / 20,- Kč léčebné výlohy: 1.000.000,- Kč
repatriace: 200.000,- Kč
opatrovník: 50.000,- Kč
Varianta B
- pojištění léčebných výloh v zahraničí
20,- Kč / 40,- Kč léčebné výlohy: 1.000.000,- Kč
repatriace: 200.000,- Kč
opatrovník: 50.000,- Kč
- zavazadla zavazadla: 10.000,- Kč
- odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví: 1.000.000,- Kč
na majetku: 1.000.000,- Kč
finanční náhrada: 50.000,- Kč

* Evropa / celý svět

Dospělí

Rozsah pojištění Pojistné na den* Maximální pojistné plnění
Varianta A
- pojištění léčebných výloh v zahraničí
14,- kč / 28,- kč léčebné výlohy: 1.000.000,- kč
repatriace: 200.000,- kč
Varianta B
- pojištění léčebných výloh v zahraničí
24,- kč / 48,- kč léčebné výlohy: 1.000.000,- kč
repatriace: 200.000,- kč
- zavazadla zavazadla: 10.000,- kč
- odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví: 1.000.000,- kč
na majetku: 1.000.000,- kč
finanční náhrada: 50.000,- kč

* Evropa / celý svět

Je možné pojistit všechny osoby ve věku 0 – 79 let, přičemž u osob ve věku 70 – 79 let je snížena max. pojistná částka u léčebných výloh a repatriace na 100.000,- Kč.

Napsal: admin