Aktuality

Dokumentace veřejné zakázky na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti na roky 2018–2021

Fotografie z Bambiriády 2012

Česká rada dětí a mládeže se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1, IČ 68379439, zadává dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) jednací řízení s uveřejněním na ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI.

Pojišťovací makléř: C.E.B., a.s. se sídlem Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2, IČ 27429741

Dotaz č. 1: Můžeme u skupinového pojištění osob použít referenci z rámcové smlouvy o cestovním pojištění, kde pod každou rámcovou smlouvou jsou jednotlivé smlouvy a tam splníme tedy požadovaných 5 000 osob dohromady?

Odpověď č. 1: Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl zkušenost s obdobným typem pojištění, které zadavatel poptává, tzn. pojistná smlouva musí být uzavřena mezi dodavatelem (pojišťovnou) a pojistníkem ve prospěch třetích osob (pojištěných), kterých bude více než 5 000.

Dotaz č. 2: Pochopili jsme správně, že žádost o účast se posílá do 14. 08. 2017 a poté nabídky budou dle zadávací dokumentace do 20. 09. 2017?

Odpověď č. 2: S ohledem na formu zadávacího řízení (jednací řízení s uveřejněním) je skutečně nejprve třeba, aby dodavatelé prokázali svoji kvalifikaci, a teprve ty posléze zadavatel vyzve k předložení nabídky.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky

Napsal: Marek Krajči