Tiskové zprávy

Česká rada dětí a mládeže podporuje cestování

TISKOVÁ ZPRÁVA

(Praha 30. května) – Česká rada dětí a mládeže se v rámci Bambiriády 2011 zaměřila kromě prezentace desítek organizací také na podporu cestovního ruchu dětí a mládeže. Pilotně se jedná o turistickou oblast Chrudimsko – Hlinecko, která nabízí řadu zajímavých míst pro aktivity dětských a mládežnických oddílů, stejně jako pro rodiny či školní výlety.

„Vydali jsme hned trojici materiálů. První je brožura o krajině zážitků, která je napsána zábavnou, ale naučnou formou. Další materiál se týká tábořišť na Chrudimsku – Hlinecku a třetí je skládačka toho ‚nej‘ v regionu,“ představil propagační materiály předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček.

Právě tyto materiály byly k dispozici na stánku Chrudimska – Hlinecka v Jihlavě, Náchodě, Milovicích, Zábřehu, Zlíně či v samotné Chrudimi. Další budou například v informačních centrech. Výběr TOP dětských míst odcestoval do Prešovského kraje: je napsán také ve slovenštině a přes Radu mládeže Prešovského kraje se má dostat k cílové skupině.

Na materiálech, které byly vydány s podporou Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod, spolupracovali i místní partneři: Občanské sdružení Altus, které je členským sdružením ČRDM, a Mikroregion Chrudimsko.

„Věřím, že máme dětem co nabídnout. Myslím si, že se i mikroregion stará v rámci možností o děti a mládež. O tom svědčí například i nedávné sportovní hry mateřských škol,“ připomněl místopředseda svazku Roman Málek.

Projekt „Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko IIB“ je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod.

Logo ROP NUTS II Severovýchod

Napsal: admin