Tiskové zprávy

„Čím politické strany lákají mladé voliče – program nebo dárky?“

logo-kecejme-sd-velke_831036

TISKOVÁ ZPRÁVA

(PRAHA 25. května 2010) – O hlasy mladých lidí a prvovoličů se v poslední době rozhořel velký boj, a to jak mezi politickými stranami, tak i mezi různými zájmovými skupinami. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se proto rozhodla poskytnout mladým lidem základní přehled o tom, co vybrané politické strany opravdu nabízejí mladé generaci jako takové.

Na webu www.kecejmedotoho.cz/volby2010 se mohou mladí lidé sami přesvědčit, co jim jednotlivé politické strany reálně nabízejí ve svých programech. Mladý volič se tak nemusí spokojit jen s proklamacemi hostesek a dobrovolníků na ulicích. Ti si v posledních dnech frázi, že „program právě jejich strany je určen pro mladé“ velmi oblíbili. Tuto krásně znějící frázi často doplní řadou reklamních předmětů a letáčkem s obecnými líbivými slogany, které se ale ve své podstatě u všech politických stran shodují. Marketingoví poradci politických stran tak mohou doufat, že právě jejich dobrovolníci budou první, kteří mladého člověka osloví a ovlivní ho při jeho volbě…

ČRDM tak chce i tímto webem přispět svojí troškou do mlýna ke kultivaci politické kultury vůči mladým a připomenout, že mládež zde není jen snadno využitelnou kořistí při volbách. ČRDM si také klade opět závazek dohlížet na politické strany a politiky i po volbách a jejich sliby jim připomínat i v době, kdy zájem politiků o veřejnost opadne.

Tomu by měl přispět i připravovaný projekt „Kecejme do toho“, který se veřejnosti představí s novým školním rokem. Projekt umožní mladým lidem vyjadřovat se k aktuálním otázkám, které se jich bezprostředně týkají, a jejich názory budou poté prezentovány přímo politickému systému České republiky a Evropské unie. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a EU svým dotačním titulem Mládež v akci.

Předvolební analýzou programů politických stran chce ČRDM připravit i politiky na tu skutečnost, že pokud chtějí hlasy mladých lidí získat, je zapotřebí se o ně zajímat průběžně, nejen před volbami. Mimo to můžete ale na webu také najít medailonky „slušných politiků“, kteří se v minulých letech i ve své běžné práci mladým lidem, sdružením dětí a mládeže a mladé generaci obecně věnovali a podporovali je.

Více informací:
Aleš Sedláček, předseda ČRDM, e-mail: a.sedlacek@crdm.cz, GSM: +420 604 286 554
Jan Husák, koordinátor projektu „Kecejme do toho“, e-mail: husak@crdm.cz, GSM +420 608 483 100
Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1
tel.: +420 234 621 209, fax: +420 234 621 541

Napsal: admin