Členské organizace

Asociace debatních klubů, z.s.

3_Asociace_debatnich_klubu_zs_968358Adresa:
Václav Soukup, Příběnická 10
Praha 3
13000

telefon:
e-mail:
web: http://www.debatovani.cz

počet členů: 167
krajská rada: ne
vznik členství:
poslední aktualizace: 21.3.2017 13:21

Popis organizace


Sdružení organizuje v ČR mezinárodní Debatní program Karla Poppera: soutěže mládeže v akademickém debatování. Soutěžení mládeže není cílem, ale prostředkem k dosažení tohoto obecně prospěšného záměru. Soutěžní debatování je zájmovou mimoškolní činností rozvíjející přitažlivou formou dovednosti kritického myšlení, argumentace a rétoriky, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující hodnoty tolerance a kritické úcty k názorům druhých. V soutěžích se debatuje na většinou předem známá, kontroverzní témata.