Členské organizace

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

4_Asociace_krestanskych_spolku_mladeze_z_s_487277Adresa:
Thákurova 676/3
Praha 6 - Dejvice
160 00

telefon: +420 220 181 739
e-mail:
web: https://www.aksm.signaly.cz/

počet členů do 26 let: 3955
krajská rada: ne
vznik členství: 7.7.1998
poslední aktualizace: 10.1.2020 17:07

Popis organizace


Asociace křesťanských sdružení mládeže je dobrovolným seskupením občanských sdružení dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady. V současnosti jsou členy asociace občanská sdružení Anima Iuventutis, Brána, Jedlová, Křižovatka, Matěj, Petrov, Pyramida, Sarkander a Most České Budějovice. AKSM se zaměřuje na organizaci velkých – celostátních a mezinárodních – setkání mládeže, která připravuje ve spolupráci se svými členskými sdruženími a Sekcí pro mládež České biskupské konference, dále na vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků. Charakter činnosti jednotlivých členů asociace se různí, je však zaměřen většinou na neorganizovanou mládež, se snahou o účelné využití volného času, na výchovu dobrovolných spolupracovníků a na vysílání dobrovolníků, ochotných věnovat rok svého života dobrovolnické službě v oblasti volného času dětí a mládeže.