Členské organizace

Instruktoři Brno, z. s.

211_Instruktori_Brno_z_s_143089Adresa:
Lidická 45
Brno
60200

telefon:
e-mail:
web: http://www.instruktori.cz

počet členů: 68
krajská rada: ne
vznik členství: 11.4.2013
poslední aktualizace: 20.12.2017 17:04

Popis organizace


Posláním sdružení Instruktoři Brno je vytváření podmínek k všestrannému rozvoji jedince, poskytování podnětů a prostoru k seberealizaci a sebepoznání a k formování vztahu člověka k druhým, společnosti, přírodě a sobě samému. Prostředkem k dosažení těchto cílů je zejména využívání prvků „zážitkové pedagogiky“ ve vazbě na přírodu a skupinu.