Členské organizace

Instruktoři Brno

211_Instruktori_Brno_446464Adresa:
Lidická 45
Brno
60200

telefon:
e-mail:
web: http://www.instruktori.cz

počet členů: 65
krajská rada: ne
vznik členství: 11.4.2013
poslední aktualizace: 21.3.2017 13:21

Popis organizace


Posláním sdružení Instruktoři Brno je vytváření podmínek k všestrannému rozvoji jedince, poskytování podnětů a prostoru k seberealizaci a sebepoznání a k formování vztahu člověka k druhým, společnosti, přírodě a sobě samému. Prostředkem k dosažení těchto cílů je zejména využívání prvků „zážitkové pedagogiky“ ve vazbě na přírodu a skupinu.