Členské organizace

KLUB PATHFINDER

34_KLUB_PATHFINDER_255867Adresa:
Peroutkova 57
Praha 5
150 00

telefon:
e-mail:
web: http://www.pathfinder.cz

počet členů do 26 let: 1847
krajská rada: ne
vznik členství:
poslední aktualizace: 2.5.2018 09:21

Popis organizace


Občanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad. Kromě aktivit připravovaných speciálně pro registrované členy, organizuje sdružení také zájmové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost.