Karolína Průdková

Karolína Průdková člen představenstva ČRDM

e-mail:

Charakteristika

„Moje cesta ‚z lesa do kanceláře‘ začala poměrně nenápadně v roce 2010, kdy jsem byla zvolena do Velké rady oblasti Prahy České tábornické unie. Z benjamínka jsem v dubnu 2016 dorostla do pražské místonáčelnice. Na starosti mám grantové projekty a vzdělávání vedoucích a jako všichni ostatní na podobných pozicích se snažím hlavně o to, aby mohly oddíly trávit více času vlastní činností a méně papírováním. Motivací pro práci v Představenstvu je tedy snaha přispět k usnadnění stále složitějších podmínek fungování mnoha organizací pracujících s dětmi a mládeží, zajímají mě ale i projekty, které usilují o občanské vzdělávání či politickou participaci mladých lidí,“ říká Karolína.

Vedle výše zmíněných aktivit pracuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a věnuje se doktorskému studiu oboru politologie se zaměřením na lokální politiku.