Štěpán Kment

Štěpán Kment člen představenstva ČRDM

e-mail:

Charakteristika

Štěpán se přidal do představenstva ČRDM po několikaleté zkušenosti z České středoškolské unie, v níž obhajoval zájmy středoškoláků ve vzdělávání a prosazoval systémové změny. V radě pro něj proto bude důležitá modernizace školství, posilování pozice mladých lidí v demokratické společnosti a zlepšování občanského vzdělávání. Účastní se rovněž zahraničních konferencí na sociální témata mládeže nebo vývoj trhu práce.

Důležitá pro něj byla kampaň Revoluce na střední, kterou spolu s dalšími ze středoškolské unie představil v roce 2016, mimo jiné v pořadu DVTV. Kampaň obsahuje 9 požadavků ke zkvalitnění středních škol očima studentů.

Ve volném čase Štěpán rád čte nebo chodí běhat. A pokud to finance alespoň trochu dovolují, cestuje.