Publikace

Publikace ČRDM

Publikační činnost České rady dětí a mládeže zahrnuje vydávání různých materiálů, vztahujících se k práci s dětmi a mládeží a přesahujících svojí obecnou platností hranice jednotlivých sdružení. Jednotlivé tituly naleznete v sekci Publikace.

Další vydané publikace:

  • Bezpečnost při práci s dětmi (1999) – publikace je rozebrána
  • Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží (ve spolupráci s ČSOP; 2002 / 2003) – publikace je rozebrána
  • Ahoj, Úmluvo – kreslené seznámení s Úmluvou o právech dítěte (2000) – publikace je rozebrána
Napsal: admin