Archiv projektů

Roads to recognition

logo-roads-to-recognition

Projekt „Roads to recognition“ (Cesty k uznávání) běžel v letech 2013–2015 a zabýval se výměnou příkladů dobré praxe a rozvojem podpory dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami.

Hodnocení dovedností je běžně používaným nástrojem na trhu práce pro analýzu dovedností, schopností, postojů a motivací, jejíž cílem je umožnit příjemci definovat jeho profesionální kariéru. V některých evropských zemích (jako Francie) se s tímto nástrojem experimentuje již léta v různém kontextu a s různými cíli, se standardizovaným obsahem a implementovanými procedurami.

Myšlenka projektu byla založena na spolupráci na evropské úrovni, která by přizpůsobila hodnocení kompetencí, užívané v kontextu kariérového poradenství, kontextu dobrovolnické služby. Partnerství se též zaměřilo na sdílení konkrétních metodik doprovázení dobrovolníků používaných různými partnerskými organizacemi, jakož i na rozvinutí strategie využívání Evropského pasu dovedností a Evropského rámce kvalifikací v dobrovolnických organizacích.

Projektové partnerství sestávalo s organizací z Holandska, Polska, Irska, České republiky a Kypru. Partneři jsou aktivní na místní, regionální, národní i evropské úrovni, což umožní, aby výstupy projektu byly využitelné na všech těchto úrovních. Výhodou též je, že zapojené organizace jsou z různých odvětví – dobrovolnictví, vzdělávání dospělých, vědecký výzkum, takže bylo možné se na téma dívat z odlišných perspektiv. Partnery projektu byly organizace:

  • Česká rada dětí a mládeže
  • Scouting Gelderland / Huis van de Jeugd (Holandsko)
  • Pan Cyprian Volunteerism Coordinative Council (Kypr)
  • National University of Ireland, Galway (Irsko)
  • Centrum Edukacji i Badań Społecznych (Polsko)

Jako „přidružení partneři“ se do projektu zapojili organizace European Volunteer Centre a Dutch National Europass Centre.

Výstupy projetku

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie

Napsal: Marek Krajči