Archiv projektů

Spolupráce pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských kompetencí

Logo projektu Spolupráce pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských kompetencí

Koncem roku 2015 se rozeběhl nový mezinárodní projekt „Spolupráce pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských kompetencí“, do kterého je zapojena Česká rada dětí a mládeže společně s polskou nadací Umbrella z Vratislavi a Litevským centrem mládeže z Vilniusu. V projektu jde o vzdělávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociálních kompetencí mladých lidí.

Za každou zapojenou organizaci se účastní pět pracovníků s mládeží a pět mladých lidí. Náplní činnosti účastníků je vývoj a testování nových metod vzdělávání v mezinárodním kolektivu. Jejich aktivita bude probíhat jak na třech mezinárodních setkáních (po jednom v každé zemi), tak i v době mezi nimi na národní a lokální úrovni. Výstupem projektu má být „vzdělávací stezka“ ve formě publikace (dostupné v tištěné i elektronické podobě) a dalších nástrojů, které poskytnou organizacím pracujícím s mladými lidmi metodiku vzdělávání ke zvyšování sociálních a občanských kompetencí včetně jejich ověření.

Inovativnost projektu spočívá nejen v očekávaném výstupu a jeho formách, ale hlavně v rovnocenném zapojení všech účastníků (jak pracovníků s mládeží, tak samotné mládeže) do tvorby výstupu. Tedy mladí lidé budou přímo vytvářet metody pro vzdělávání dalších mladých lidí.

Jde o dvouletý projekt, který poběží do konce října 2017. Letos bude probíhat příprava, rozpracování a finalizace vzdělávací stezky, v příštím roce její testování a vylepšení na základě pilotního testování a diseminační aktivity.

Další informace o projektu a jeho výstupy…

Loga partnerů projektu

S podporou Programu Evropské unie Erasmus+

Web: findthemethod.eu

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku