Archiv projektů

VZOR – Vzdělávání v organizacích

logo-vzor

Na základě šetření mezi členskými organizacemi z roku 2016 připravila Česká rada dětí a mládeže projekt s názvem VZOR, který na podzim 2017 získal finanční podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost, který řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Cílem projektu VZOR je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM formou vzdělávacích kurzů po dobu 2 let. Každá organizace si sestaví vlastní plán kurzů, který pak v součinnosti s ČRDM realizuje pro pracovníky z vlastních řad.

Realizace projektu VZOR probíhá od ledna 2017 do prosince 2019. Během této doby dochází k zapojení více než 250 osob, které prochází více než 13 tisíci hodinami odborného školení.

Tematické okruhy kurzů

Vzdělávání realizované v rámci projektu se dělí do níže uvedených tematických kapitol:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

Možnost zapojení se

V současnosti jsou do projektu zapojeny organizace, které svůj zájem indikovaly v šetření, které proběhlo v roce 2016. Pokud se během realizace uvolní kapacita, bude nabídnuto participovat i dalším členským organizacím.

Kontakt

Pokud máte nějaký dotaz spojený s projektem, kontaktujte Jakuba Fraje (jakub.fraj@crdm.cz), který za realizaci projektu zodpovídá.

Podpora EU ESF OPZ

Napsal: Marek Krajči