Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru v „prázdninovém“ čísle časopisu Archa

Archa 5/2013 titulka

Zažili jste na akci pořádané Vaším oddílem (družinou, skupinou, kmenem…) během letošního léta něco zajímavého? A chtěli byste se o tyto své zážitky, zkušenosti a dojmy z táborové či jiné prázdninové činnosti pořádané Vaším spolkem podělit s ostatními?

Páté číslo zpravodaje Archa, tematicky zaměřené právě na letní prázdniny, má uzávěrku 16. září. Zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do zmíněného data.

Rozsah textu není pevně dán, může být i velmi stručný (v případě potřeby může být redakčně krácen a upraven). Texty je třeba doprovodit několika snímky (nejlépe v tiskové = maximální kvalitě). Pokud odesílatel neuvede něco jiného, má se za to, že autorem textu / snímků je právě on, resp. že tyto jsou z archivu organizace, o niž se jedná.

Napsal: Marek Krajči