Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru ve čtvrtém čísle časopisu Archa ročníku 2016

Archa 4/2012 titulka

Časopis ČRDM Archa má jako základní téma čtvrtého čísla „Vyrážíme za hranice“. Možná zrovna Vaše organizace má s cestou, resp. cestami do zahraničí zkušenosti a mohla by se o ně se čtenáři Archy podělit…? Pokud ano, zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 13. května. Rozsah textu není pevně dán – může být i velmi stručný. V případě potřeby může být redakčně krácen a upraven. Je žádoucí připojit k němu několik ilustračních fotografií z Vaší činnosti (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Pokud odesílatel neuvede něco jiného, má se za to, že autorem textu / snímků je právě on, resp. že tyto jsou z archivu organizace, o niž se jedná.

Napsal: Marek Krajči