Aktuality

Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let?

anketa-10-let-hoste_264483

Dne 7. července 1998 byla podepsána zakládací listina, jíž zástupci a zástupkyně osmi organizací dali vzniknout České radě dětí a mládeže (ČRDM). Česká rada dětí a mládeže teď slaví deset let svého trvání – co byste přál/a ČRDM do let dalších?, zněla anketní otázka, na niž odpovědělo několik ze zhruba čtyř desítek účastníků červnového vzpomínkového setkání v Roztokách. Jejich odpovědi následují podle abecedně seřazených příjmení respondentů a respondentek.

První náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva BartoňováCo bych České radě přála? Tak já bych jí hlavně přála lidi; ono je to skoro všechno o lidech. Takže: výborný tým lidí – protože bez „tahounů“ nikdy nejde nic pořádného dělat – pak samozřejmě, aby uměli mezi sebou naslouchat a pak ještě jedno: spoustu dobrých nápadů. Protože zase i bez nich se to nedá dělat. Takže – ať se jí daří…!
Eva Bartoňová, první náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

 

Předseda sdružení Pionýr Petr HaladaCo bych jí přál do dalších deseti let?
Aby se v jejím čele objevili lidi, kteří budou mít co té České radě dětí a mládeže dát – a aby tu organizaci řídili ku prospěchu těch, kteří jsou v ní sdruženi.
Toť vše.
Petr Halada, předseda sdružení Pionýr

 

Místonáčelník České tábornické unie Miroslav MikešNo, popřál bych Radě, aby i pod novým vedením vyšlapovala tak, jak vyšlapovala (dosud). A hlavně, aby se „zadařilo“ to, co je určitým nástinem z ministerstva školství: spolupráce s vrcholovými orgány – a aby jimi bylo nejenom ministerstvo školství, které je naším ministerstvem zaštiťujícím, ale aby to takhle bylo jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Abychom – tedy Česká rada dětí a mládeže aby byla brána jako partner, a ne jako přívažek.
Miroslav Mikeš, místonáčelník České tábornické unie

 

Místostarosta Junáka Jiří NavrátilTo nejdůležitější je, aby se lidi v České radě dětí a mládeže, zejména tedy v jejích „výborech“, zbytečně vzájemně neštvali.
Jiří Navrátil, místostarosta Junáka

 

Předseda Asociace turistických oddílů mládeže Tomáš NovotnýTak já bych jí přál nadšence, málo svárů a velkou podporu předsedovi, protože to nemá jednoduché a je na něm hodně věcí. A přál bych jí nápady. A myslím si, že nezáleží až tolik na věku, a v tom bych oponoval – to tam takhle dejte, prosím – naší emeritní předsedkyni (Janě Vohralíkové): Nezáleží na věku; ve vedení ať sedí „mladé tváře“, ale jinak myslím, že jde o nápady a o chuť.
Tomáš Novotný, předseda Asociace turistických oddílů mládeže

 

Ředitelka Kanceláře ČRDM Michaela PřílepkováČeské radě dětí a mládeže nechci do dalších let přát, aby měla něčeho nejvíc, anebo byla v něčem nejlepší, jak se to obvykle dělává.
Chtěla bych jí popřát, aby zůstala svá, jiná a neporovnatelná s národními radami v ostatních evropských zemích. Prostě taková, která bude zrcadlit rozmanitost členských sdružení z Čech, Moravy a Slezska, jejich mnohdy dlouholetou historii a tradiční programové cíle.
Vídala jsem téměř pokaždé těžko skrývaný údiv zahraničních delegací, které tato jinakost vyvolává, a to např. již v počáteční části výměny informací, kdy představujeme název Česká rada DĚTÍ a mládeže. Zdá se, že pro většinu z nich je překvapující myšlenka, že kromě institutu rodiny a školy existuje nějaká jiná součást demokratické společnosti, která si dobrovolně klade za cíl, působit prostřednictvím své činnosti s minimálními finančními náklady na vzdělávání a výchovu dětí a vzít na sebe s tím spojenou odpovědnost a rizika.
Zejména v západoevropských zemích národní rady MLÁDEŽE soustředí nejčastěji své síly na to, aby zajistily mladým občanům své země účast na politické participaci v nejširším smyslu slova, totiž dát jim zvláštní legitimitu a nástroje, aby se mohli účastnit věcí veřejných. Sdružení dětí a mládeže v České republice, která převážně tvoří ČRDM, oproti tomu „přicházejí“ k dětem ve věku, kdy jim můžou pomáhat objevovat svět a odpovídat na jejich otázky, proč a jak věci ve společenství fungují, aby je pak mohla provázet při proměně v mladé lidi, které naučila dovednostem, jak z vlastní iniciativy věci kolem sebe měnit.
Važme si tedy uprostřed sjednocující se Evropy a globalizovaných světových otázek svých vlastních cest, které můžou vést ke stejným cílům.
Michaela Přílepková, ředitelka Kanceláře ČRDM

 

Ředitel odboru pro mládež MŠMT Jaroslav TučekJá bych chtěl, aby (lidé v ČRDM) byli pořád mladí, aby byli spokojení, veselí, aby jim nedocházel elán, nápady. A aby od těch nápadů, kterých nemají málo a určitě jich bude i dál spousta, neměli nikdy daleko k realizaci. A věřím, že pokud budeme spolupracovat – a já bych si to moc přál – tak že společně se nám podaří něco dobrého udělat.
Jaroslav Tuček, ředitel odboru pro mládež MŠMT

 

Bývalý ředitel Kanceláře ČRDM Jiří ZajícAby se jí dařilo čím dál tím víc to, kvůli čemu vznikla. To znamená být oporou těm, kteří „dělají“ s dětmi a mládeží – hlavně v tom, aby společnost konečně pochopila, že výchova je to nejdůležitější, na čem záleží její budoucnost. A aby také čím dál tím víc byla opravdu společenstvím všech, kteří si vzájemně důvěřují, a proto mohou táhnout za jeden provaz.
Jiří Zajíc, bývalý ředitel Kanceláře ČRDM

 

Jiří Majer, Jana Šedivcová
Foto Jana Šedivcová

Napsal: admin