Aktuality

Blíží se 34. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže

Vážení přátelé v členských sdruženích,

Jak jsme Vás již informovali, blíží se 34. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže. Konat se bude ve čtvrtek 14. 4. 2011 od 16:00. VS proběhne v zasedací místnosti na adrese Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o volební VS, je Vaše účast nezbytná. Prosíme Vás proto o co největší účast a dochvilnost.

Připomínáme, že nejpozději týden před konáním VS by měla Kancelář ČRDM obdržet od jednotlivých členských sdružení jména zástupců na VS spolu s informací, který ze zástupců má oprávnění hlasovat. Pokud se nemůže dotyčný z vážných důvodů dostavit, může ho zastoupit jiný člen VS. Člen VS může zastupovat libovolný počet dalších členů VS na základě plné moci potvrzené statutárním orgánem členského sdružení, ve kterém je zastupovaný registrován.

Napsal: admin