Aktuality

Cena ČRDM Přístav – nejvyšší čas k nominaci

Cena ČRDM PřístavŠtáby bambiměst, ale také sdružení nebo DDM, které jsou v nich zastoupeny, mohou využít příležitosti a nominovat na tuto cenu dobrovolné a profesionální zástupce veřejné správy a samosprávy na místní a regionální úrovni, kteří se významně zasloužili o podporu mimoškolní činnosti. Uzávěrka nominací je 15. dubna. Podrobnosti k návrhům a další informace se dozvíte, kliknete-li na www.crdm.cz/pristav/

Jinými slovy, máte-li ve svém městě či regionu politika nebo úředníka, který opravdu podporuje vaše aktivity, neváhejte využít příležitosti a nominujte jej na Cenu Přístav. Cenu uděluje Česká rada dětí a mládeže od roku 2002 u příležitosti konání Bambiriády. Navrhovatelé musí být alespoň tři a mohou jimi být občanská sdružení, DDM, SVČ, školní kluby či družiny. Návrh se podává výhradně písemně na ČRDM a musí splňovat určité náležitosti.

Napsal: admin