Aktuality

Cena Přístav – uzávěrka nominací 15. dubna

Cena ČRDM PřístavJeště měsíc mají sdružení dětí a mládeže na to, aby zasílali své nominace na Cenu Přístav. Má vaše sdružení to štěstí, že místní nebo regionální zastupitelé podporují vaši činnost? Navrhněte je na udělení Ceny Přístav!


Sdružení dětí a mládeže svým členům umožňují kvalitní a účelné využití volného času, a podílejí se tak na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, závislosti apod. Mají nezastupitelnou roli ve výchově, vedou děti a mladé lidi k aktivní účasti na životě obce, doplňují působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích činitelů. Bez místní podpory je ale tato činnost těžko představitelná, ba mnohdy neuskutečnitelná. Česká rada dětí a mládeže proto již od roku 2002 uděluje Cenu Přístav, jejímž smyslem je vyzvednout dobré zkušenosti z komunální politiky a ocenit konkrétní představitele této sféry (volené i jmenované), kteří mohou být příkladem všem ostatním.

Cena Přístav je oceněním zástupcům veřejné správy na místní a regionální úrovni, kteří tuto funkci vykonávali alespoň po část období od 1. ledna předcházejícího roku, za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Navrhovat kandidáty mohou písemně občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času), a to do 15. dubna. Přesné podmínky, koho a jak na ocenění navrhnout, najdete na www.crdm.cz/pristav.

Napsal: admin