Aktuality

Česká rada dětí a mládeže k asignacím

Na základě debaty, která se na půdě České rady dětí a mládeže vedla v posledních týdnech na téma asignací – viz též www.adam.cz – vydalo představenstvo ČRDM směrodatné stanovisko.

Vyjádřila se k němu i manažerka projektu asignací při Donors Fóru Monika Granja. I toto její stanovisko přinášíme.


Praha 28. června 2004
PT-022/04

Vážená paní manažerko,

Česká rada dětí a mládeže se před časem připojila k Iniciativě pro 1 %, a to zejména z důvodů, které souvisejí s celkovým rozvojem občanské společnosti. Tím se ovšem na půdě ČRDM debata o problematice asignací nezastavila, ale naopak v poslední době nabrala na intenzitě. Zapojila se do ní další sdružení, rozšířil se okruh informací, které je třeba v souvislosti s touto možností brát v potaz.

Výsledkem toho je i následující aktuální stanovisko představenstva ČRDM:

Představenstvo ČRDM pokládá daňové asignace za další možný způsob financování činnosti sdružení dětí a mládeže. Jsme přesvědčeni, že tento způsob může být pouze doplňkový a v žádném případě nenahrazuje přímou podporu státu, která je pro naše sdružení zásadní. Pokud by zavedení asignací mělo přispět k omezování této podpory, nepovažujeme jejich zavedení pro naše sdružení za prospěšné.

Dovoluji si proto Vás požádat, aby toto naše stanovisko bylo publikováno na stránkách www.rozhodni.cz – tak jako je na nich uvedeno i moje osobní stanovisko k asignacím z března tohoto roku.

Současně Vám budeme vděčni, když nás budete pravidelně informovat o dalším důležitém vývoji této problematiky (nejlépe e-mailem na adresu ředitele Kanceláře ČRDM href="mailto:Jiri.Zajic@adam.cz">Jiri.Zajic@adam.cz).

Těším se na další spolupráci

Pavel Trantina
předseda ČRDM

Monika Granja
Manažerka programu

Fórum dárců


Vážený pane Zajíci,

omlouvám se za opožděnou odpověď na Váš e-mail: teprve dnes jsem se vrátila do kanceláře. Dekuji Vám za stanovisko Vaší organizace k daňovým asignacím. Dáme ho na web www.rozhodni.cz

Současně bych chtěla poděkovat ČRDM za podporu daňovým asignacím a za diskusi na toto téma. Souhlasím s názorem, který jménem představenstva ČRDM vyjádřil pan předseda Pavel Trantina, že daňové asignace mají sloužit jako další způsob financování neziskových organizací a že mají vést k pluralitě financování NNO. Proto i v důvodové zprávě návrhu zákona o daňových asignacích je uvedeno, že „z fiskálního hlediska je daňová asignace dalším zdrojem financování nevládních neziskových organizací“.

Doposud veškeré aktuální informace k daňovým asignacím jsme zveřejňovali na webových stránkách rozhodni v sekci Aktuality. Nicméně Vás ráda budu informovat o dalším vývoji návrhu zákona i prostřednictvím e-mailu.

S pozdravem,

Monika Granja

Napsal: admin