Aktuality

Chystáme se na CVVZ

Seminář (ilustrační foto StartupStockPhotos z Pixabay)

Chystáme se na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností, která se bude konat 11.–13. 11. 2022 ve Skutči. Aleš Sedláček představí aktuální témata zasahující do oblasti práce s dětmi a mládeží pod názvem Kulatý stůl s Českou radou dětí a mládeže, Ondřej Šejtka připravil téma Pojištění na akcích s dětmi a mládežíDůvěrovky ano či ne? – tak na to odpoví seminář s Vlastimilem Jurou. S Jakubem Sotlem si projdete Základy v Canvě pro oddíl nebo provedete Podzimní úklid v rejstříku spolků. Potkat nás můžete i na debatě Mladí a udržitelní nebo Udržitelné místo se Zuzanou Wildovou, Nelou Andresovou, Michaelou Doležalovou a Lucii Bíbovou.

Ilustrační foto Pixabay

Napsal: Marek Krajči