Aktuality

ČR má dva nové mladé delegáty do OSN!

Mladí delegáti do OSN 2017/2018

Jsou jimi Petra Sýkorová (23 let) a David Ulvr (19 let).

Petra je studentkou právnické fakulty UK a kromě stáží v UNHCR a MŠMT se aktivně věnuje studentským projektům a aktivitám v ČR i v zahraničí.

David právě úspěšně dokončil studium na Gymnáziu Elišky Krásnohorské a již při studiu gymnázia zvládl absolvovat stáž v kanceláří místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR, účastnit se simulovaných jednání OSN a se svým orchestrem hraje na benefičních akcích pro děti.

Výběrové řízení do druhého ročníku Programu Mladých delegátů ČR do OSN bylo dvoukolové

Prvního kola se účastnilo 46 kandidátů, kteří kromě životopisu a motivačního dopisu museli prokázat znalosti daného tématu v eseji na téma Is Youth Sufficiently Involved in the Implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16 (Je mládež dostatečně zapojená do implementace Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje? Pokud ne, které překážky vidíte? Upřesněte se zaměřením na SDG 16).

Druhého kola, které probíhalo formou pohovoru za účasti zástupců MZV, MŠMT a ČRDM, se účastnilo šest vybraných kandidátů, kteří všichni prokázali velmi dobré znalosti OSN, mezinárodního prostředí, měli četné zkušenosti s prací s mládeží a mnohé další mimoškolní aktivity a samozřejmě výbornou angličtinu. V rámci finálního výběru dvou kandidátů jsme se zaměřovali na jejich zkušenosti s vyjednáváním ať už na školní či mezinárodní půdě, zkušenosti s organizací či participací na projektech určených pro mládež, znalost práce a struktury OSN, schopnost rychle, jasně a kultivovaně vyjadřovat své myšlenky v angličtině a ve větší skupině lidí, a mimo jiné také jejich nadšení, cíle, schopnost týmové práce a celkový přínos pro Program Mladých delegátů i pro kandidáty samotné.

A co na své zvolení říkají nově vybraní mladí delegáti?

„Jsem neuvěřitelně nadšená a zvědavá! Je mi jasné, že projekt bude obnášet spoustu práce, ať už v New Yorku, tak poté zpět doma na středních školách, ale těším se na všechny jeho části a jsem přesvědčena, že to za to bude stát. Za celou tuto příležitost jsem velmi vděčná,“ svěřila se Petra a David navazuje ve stejném duchu: „Možnost reprezentovat Českou republiku a mladou generaci na půdě OSN je pro mě velká čest a zároveň zodpovědnost. Na celý mandát se velmi těším a doufám, že naplno využijí příležitost, kterou Program Mladých delegátů do OSN nabízí.“

Věříme, že Petra i David budou skvěle reprezentovat českou mládež na jednáních OSN v New Yorku v průběhu příštího roku, budou nadšeně předávat své zkušenosti mladým lidem v ČR, a že se jim podaří navázat na úspěšný pilotní ročník programu a posunout jeho úspěch a význam ještě dále.

Oběma novým mladým delegátům gratulujeme!

Napsal: Marek Krajči