Aktuality

ČRDM usiluje o zrušení zákonné povinnosti posudku lékaře jako podmínky účasti dětí na zotavovací akci

Tábor Junáka, Zbraslav 2014 (Foto M. K. Rocmanová)

Lékař v praxi často vydává pouze potvrzení za cenu 80 Kč. Dle §9 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví by však měl lékař vystavit posudek. Vzor posudku je součástí vyhlášky 106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vyhotovit posudek je ovšem náročnější než potvrzení a lékař dle našich zkušeností účtuje 500 Kč. (Tyto ceny byly platné v dubnu 2014 v Přerově.)

Domníváme se, že 500 Kč je již za hranou efektivity a zdravého rozumu. Vyhotovení takového posudku má samozřejmě ještě vedlejší náklady na straně rodičů jako je volno v zaměstnání, cesta k lékaři apod. Cena tábora se často pohybuje okolo 2000 Kč. Aby vstupní posudek činil její jednu čtvrtinu, to nám připadá nepřiměřené, vzhledem k tomu, že takovýto posudek je dost často stejně formální a nic neříkající jako dříve požadované potvrzení. Posudek sice platí 1 rok, tedy je použitelný i na další tábory a školy v přírodě, nicméně tato představa ještě více podtrhuje jeho nesmyslnost a jeho případnou zastaralost.

Nenamítáme nic proti tomu, aby vedoucí tábora požadoval takové písemné materiály od lékaře, jaké uzná za vhodné. Naopak u dětí, které vedoucí osobně nezná nebo které mají zdravotní omezení, je zpráva lékaře jistě žádoucí. Často žádají pořadatelé tábora v přihláškách dětí podrobné informace o zdravotním stavu nad rámec informací, které dostávají od lékaře.

Bráníme se však plošné povinnosti lékařských posudků. Jedná se o neúměrnou byrokracii a finanční zátěž rodiny bez jasného efektu ve prospěch dětí, vedoucích i rodičů.

ČRDM bude jednat s Ministerstvem zdravotnictví a poslanci o možnosti úpravy §9 zákona 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, který tuto povinnost ukládá.

Pakliže máte nějaké vlastní zkušenosti k tématu, rádi je uvítáme a zveřejníme. Pište prosím na mail: ales.sedlacek@crdm.cz

Napsal: Aleš Sedláček, předseda ČRDM