Aktuality

Evropský týden mládeže 2019 a ČRDM

„Demokracie je nutnost“ – Evropský týden mládeže 2019 (zdroj: Evropská komise)

Setkání mladých lidí, diskuse, akce na téma „Demokracie a já“, které se konají v jednotlivých členských zemích EU od 29. dubna do 5. května. Cílem těchto akcí je ukázat, jak mohou mladí lidé ovlivňovat rozhodování ve společnosti a zapojit se do jejího chodu. Demokracie je hodnota, ke které jsme se museli probojovat, a v Evropě se jí věnuje neustálá pozornost. Je to hodnota, kterou vytváříme společně. Česká rada dětí a mládeže se na ní podílí významně, dlouhodobě a na mnoha úrovních:

Evropské karty mládeže EYCA

Není to jen kartička, která Vám umožňuje pořídit si nějakou službu či vstupné levněji. Je to především organizace, která pomáhá mladým lidem cestovat a poznávat život v jiných zemích. Aktivně se snaží posílit hlas mladých lidí ve společné Evropě.

ČRDM má zastoupení v Evropském fóru mládeže

Protože chceme mít v Evropě hlas a zastupovat zájmy mladých lidí, jsme od roku 2010 členem Evropského fóra mládeže, které sdružuje 100 střešních a celoevropských organizací mládeže, reprezentujících miliony mladých lidí napříč Evropou.

V ČR koordinujeme Strukturovaný dialog s mládeží

Prostřednictvím tohoto projektu mají mladí lidé možnost vyjádřit názory na své palčivé problémy. Ty se pak dále dostanou k Evropské komisi, která z nich vyvodí doporučení pro jednotlivé členské státy EU.

Youth Wiki

Evropská „online“ encyklopedie národních politik mládeže. Data, díky kterým úředníci v Bruselu vědí přesné informace o mladých Češích.

ČRDM aktivně zapojuje mladé lidi do různých evropských projektů

Příkladem je dvouletý projekt Stezky o občanských a sociálních kompetencích, který byl realizován společně s partnery z Litvy a z Polska. Spojil mladé lidi, kteří zkoumali, vyvíjeli a testovali metody a hry, díky kterým vznikla sbírka vzdělávacích aktivit ke zvyšování sociálních a občanských kompetencí včetně jejich ověřování.

Napsal: Marek Krajči