Aktuality

Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání

Logo projektu „Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání“V poslední době se zcela zřetelně ukazuje, že nedostatečná finanční gramotnost může nepříjemným způsobem ovlivnit život každého z nás. ČRDM se rozhodla s tím něco dělat. Výstupem této snahy je projekt, jehož plný název zní poměrně komplikovaně:

 

Příprava a pilotáž vzdělávacích programů (včetně metodik) pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí ve volnočasových aktivitách: Implementace standardů finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání.

Častěji o něm ale uslyšíte spíše jako o „FG“.

Hlavními cíli projektu jsou:

 1. Vzdělávat děti a žáky mimořádně nadané podílející se na činnosti členských sdružení ČRDM vhodnými nástroji pro rozvoj jejich klíčových kompetencí v oblasti finanční gramotnosti.
 2. Vzdělávat pracovníky organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže v problematice finanční gramotnosti pomocí metodických publikací a nabídky kvalitních vzdělávacích materiálů.

Specifické cíle projektu:

 • Vytvořit informační a pracovní materiály pro děti a žáky mimořádně nadané. Měly by být přizpůsobené věku a jednoduše dostupné.
  • Přizpůsobení věku – formou a grafickým zpracováním, volbou témat tak, jak je uvedeno ve standardech finanční gramotnosti
  • Jednoduchá dostupnost – materiály by měly být dostupné v papírové podobě, jako interaktivní internetová aplikace a v případech, kdy to bude prakticky proveditelné, i jako aplikace pro mobilní telefony
 • Vytvořit metodické publikace pro pracovníky organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.
 • Realizovat pilotní projekty ověřující funkčnost a efektivitu navržených postupů na získání praktických dovedností. Zjištěné poznatky budou publikovány v některé z metodických publikací.
 • Seznámit pracovníky v oblasti volného času dětí a mládeže s nabízenými nástroji a prakticky předvést jejich použití na vzdělávacích akcích a „seminářích na klíč“.

Globální cíl OP VK plní projekt tak, že:

 • Modernizuje systémy dalšího zdělávání.
 • Působí jako doplněk školní výuky, propojuje se s ní a vytváří základ pro rozvoj komplexního systému celoživotního učení.

Finanční gramotnost je průřezovým tématem podstatně rozvíjejícím dvě klíčové kompetence – kompetence k řešení problémů a kompetence pracovní.

Co se v rámci projektu realizuje?

To zjistíte nejlépe na webu www.rozumimefinancim.cz

Logo EU – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Napsal: admin