Aktuality

Fórum NNO před vstupem do EU

forum_NNO_zaciname_891245

Fórum NNO je celostátní všeoborová konference, jejímž cílem bylo zlepšení vzájemné spolupráce neziskových organizací s Parlamentem, samosprávou a státní správou v podmínkách přípravy NNO na vstup do EU. Konferenci pořádala Rada neziskových organizací – RANO – spolu s Centrem pro komunitní práci – CpKP, Českou radou dětí a mládeže – ČRDM, krajskými, regionálními a oborovými platformami NNO, Památkovou komorou a Spolkem oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti – SKOK.
Záštitu nad konferenci převzali JUDr. Jitka KUPČOVÁ, místopředsedkyně poslanecké sněmovny a PhDr. Petr MAREŠ, místopředseda vlády a předseda RVNNO.

Základní dokumenty

Materiály z Fóra NNO

Fotografie z Fóra NNO

Napsal: admin