Aktuality

Fórum NNO – Příspěvek Petra Bratského, poslance PS

Vážení účastníci, vážení hosté, dámy a pánové,

nejdříve mi dovolte, abych Vám poděkoval za pozvání na toto fórum, jehož si upřímně cením.

Nezklamalo mě ani mé očekávání setkání se zajímavými lidmi (s řadou z Vás se znám osobně), protože přímo zde v sále téměř hmatatelně cítím přítomnost silné pozitivní energie vyvěrající z Vašich myšlenek, plánů i uskutečněných činů – a především ze silného zázemí velkého množství aktivních lidí, které reprezentujete.

Byl jsem požádán o malé zamyšlení na téma „Politik versus nezisková sféra“. Jsem přesvědčen, že žádné versus sem nepatří. Naopak je na místě ho nahradit slůvkem plus. Asi mi dáte z vlastní zkušenosti za pravdu, že až na výjimky je těch plusů možno najít dostatek – zvláště, pokud se budeme pohybovat v rovině politiky každodenní, zvané též komunální. Jako poslanec sněmovny se však snažím, aby to platilo v politice všeobecně.

Po 12 let jsem měl jako starosta Prahy 13 a zastupitel hl. m. Prahy to štěstí potkávat a objevovat činorodé lidi, nadšence, kteří sami či ve společenství s dalšími vykonali obrovský kus práce. Povětšinou zcela zdarma, ve svém volném čase. Znovu jsem si tak ověřil, jaká síla se v tomto jejich nasazení skrývá.

Organizace – spolky, kluby, nadace, občanská sdružení a další aktivity občanské společnosti si každý politik – od starosty přes krajské hejtmany až po poslance a senátory či prezidenta – musí hýčkat. Ba co víc: jako správný hospodář, jemuž byla volbou svěřena správa společných statků, by měl podporovat hojnost a množení těchto dobrých skřítků v každém stavení.

Možností, jak vyjít vstříc, je mnoho. Od poskytnutí materiální či finanční pomoci, dotací a grantů, přes zajištění prostor pro Vaši činnost, až po držení ochranné ruky a záštity nad aktivitami, které se teprve rodí a líhnou. Skutečně moudrý politik tak činí dokonce i u těch, kteří jej sledují ostřížím zrakem a neváhají přijít s kritikou.

Neziskový sektor a občanská společnost jsou totiž lidskou investicí, která je lepší, než mít miliardy v rozpočtu. Tam, kde je jemné předivo občanské společnosti přítomno, dějí se divy nevídané, přirozeně a samy od sebe fungují věci, které by nezajistil ani sebelepší úřad, natož stohy nepřehledných zákonů a vyhlášek.

Doufám, že i díky tomuto setkání si to bude moci uvědomit stále více politiků – nakonec ti v Evropě už to ví dlouho a mají pro Vaše projekty připravenou řadu programů, do kterých se již brzy budete moci připojit i Vy. Jen jsme si tohoto důležitého aspektu našeho vstupu do EU přes přepočítávání hrubých domácích produktů a počtu mikrovlnných trub na obyvatele nestačili pořádně všimnout.

Dovolte mi závěrem vyjádřit za nás politiky uznání a velký dík za vše, co děláte. A ve světle, co zde bylo řečeno, Vás vyzvat: Nebojte se do nás, ale i o nás opřít.

Petr Bratský, poslanec za ODS

Napsal: admin