Aktuality

Harmonogram diskuse o stanovách ČRDM

Ve čtvrtek 14. 5. 2009 schválilo Představenstvo ČRDM harmonogram debaty o stanovách v podobě, která je uvedena níže. Rádi bychom proces uzavřeli podzimním Valným shromážděním (VS). Zopakujeme zde informaci z jarního VS: pracovní skupina pro stanovy zatím obdržela pouze jediný návrh, a to od krajských rad dětí a mládeže. KR navrhují zřízení formální struktury, která by je v rámci ČRDM sdružovala.

Harmonogram:

  • do 10. 6. 2009 je možno zasílat nové podněty na změnu stanov vedoucímu pracovní skupiny pro stanovy Aleši Sedláčkovi (e-mailová adresa: a.sedlacek@crdm.cz)
  • do 20. 6. 2009 se sejde pracovní skupina pro stanovy, projedná nové podněty, formuluje stanoviska a sepíše návrhy, ke kterým nezaujala jednotné stanovisko, po zasedání skupiny bude materiál zveřejněn k diskusi ve sdruženích
  • 1. 10. 2009 – uzavření veřejné diskuse k materiálům stanovové komise
  • říjen 2009 – schůzka pracovní skupiny pro stanovy, formulace podkladů pro VS
  • listopad 2009 – VS, hlasování podle předložených materiálů
Napsal: admin