Aktuality

Je třeba se zajímat o děti a jejich volný čas

Henkel ČR startuje nový školní rok s projektem Není nám to jedno!
Projekt Není nám to jedno! společnosti Henkel se snaží upozornit na problémy, které vytváří současná společnost v České republice. Stále více jde o prostředí, ve kterém je nesnadné zajistit sociální, kulturní i osobnostní rozvoj dětí dokonce i z „normálních“ rodin. Zatímco v minulých letech společnost Henkel ČR zaměřila svou charitativní činnost převážně na fyzicky nebo sociálně handicapované děti, v letošním roce se chce věnovat všem dětem bez rozdílu a zaměřit se na jejich sociální a kulturní rozvoj ve způsobu trávení volného času.

Henkel-SmileNení snadné připravit děti tak, aby z nich vyrostly zralé a charakterní osoby. Rodiče jim v dnešní hektické době věnují méně času i pozornosti. Díky tomu se děti mnohdy dostávají do prostředí „ulice“, kde jim reálně hrozí setkání s různými problematickými partami, návykovými látkami, kriminalitou. „Dokonce i v méně kritických případech díky nedostatku péče rodičů i celé společnosti děti tráví neúměrně hodně času u televize nebo u počítačových her. Klesá zájem o knížky, sport a kulturu,“ vysvětlila důvody zahájení tohoto projektu Lidija Erlebachová, tisková mluvčí Henkel ČR.

Projekt Není nám to jedno! vytvořil Henkel ČR ve spolupráci s odborníky na problematiku volného času dětí – dětskými psychology a pedagogy z dětských volnočasových sdružení. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstva vnitra ČR a jeho sekce prevence kriminality.

Součástí projektu Není nám to jedno! je dotazníkové šetření mezi dětmi školního věku a jejich rodiči. Dotazník najdete v elektronické podobě ZDE. Cílem je zjistit, jak čeští školáci tráví svůj volný čas, jaké mají zájmy, do jakých kroužků chodí, kolik času stráví například u televize, kolik četbou knihy apod. Dotazníkové šetření bude probíhat po celé republice v průběhu měsíce září. Dotazníky lze získat přes základní školy, zájmová sdružení, mediální partnery časopisy Maminka, Mateřídouška a internetový server www.zena-in.cz a na stránce www.henkel-smile.cz a www.adam.cz.

Celorepublikový projekt chce oslovit nejen školní děti a jejich rodiče, ale všechny, kteří se pohybují v prostředí, kde děti získávají nové znalosti a zkušenosti, nebo zdokonalují své schopnosti. Tedy školy, školní kroužky, zájmová sdružení, kulturní instituce zaměřené na děti apod.

Během podzimních měsíců budou spolu s výsledky dotazníkového šetření komunikována i dílčí témata spjatá s problematikou volného času školních dětí. V podobě rad, návodů nebo tipů nejen rodičům školáků chce projekt zdůraznit nezastupitelnou roli volnočasových aktivit v životě dítěte.

Henkel ČR podpoří ústřední myšlenku projektu i charitativním finančním darem určeným na rozvoj zájmových oddílů a organizací. Dar převezme partner projektu, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), zastřešující téměř stovku volnočasových sdružení po celé republice. ČRDM darovanou částku rozdělí podle potřeby mezi svá sdružení.


Proč volný čas dětí?

Kritizovaným znakem dnešní doby je málo času na straně rodičů, nedostatek komunikace mezi rodičem a dítětem, svalování zodpovědnosti za rozvoj dítěte na školu, pasivní trávení volného času dětí před televizí nebo u počítače. Děti jsou tak ve svém volnu mnohdy ponechány „napospas“. Odtud bývá někdy jen krůček k experimentům s alkoholem, kouřením, drogami, chytání se problémových partiček, dětské kriminalitě.
Kvalitní a smysluplná náplň volného času dětí hraje nesmírně důležitou roli v jejich vývoji, a to nejen jako prevence výše zmíněných nástrah. Zájmové kroužky, oddíly a sdružení by měly být přirozenou součástí mimoškolních aktivit dítěte. Dítě získává v kolektivu stejně starých dětí s podobnými zájmy takové životní zkušenosti a návyky, které nikde jinde nemůže získat. Podle PaedDr. Slávka Hrzala, předsedy Klubu Domino, Dětské tiskové agentury „je dětský kolektiv v zájmovém kroužku svým způsobem jedinečný – takovou společnost nemá dítě ani v rodině, ani ve třídě či ve škole.“

Zájmový kroužek nejenom rozvíjí dovednosti a talent dítěte, ale může být i jakousi kompenzací při slabším prospěchu ve škole, nebo může pomoci dítěti překlenout složité životní období (rozvod rodičů, úmrtí v rodině). Tuto skutečnost potvrzuje doc. PhDr. Jana Kocourková z dětské psychiatrické kliniky LF Motol: „Když dítě chodí do kroužku, kde se cítí úspěšné, má to samozřejmě příznivý vliv na jeho psychiku i sebevědomí. Dítě se prostřednictvím vhodného kroužku může někdy zbavit i lehčích neurotických obtíží.“


Desatero pro rodiče

  1. S kroužky je vhodné začít ve školním věku. Pokud dítě navštěvuje zájmový kroužek již v předškolním věku (např. kvůli výraznému talentu), doporučuje se podpora a dohled rodičů.
  2. Neexistuje univerzální rada, návod, jak vybrat dítěti vhodný kroužek. Samozřejmě je nutné přihlédnout k možnostem dítěte, jeho zdravotnímu stavu, psychické vyspělosti. Dítě s astmatem asi nebude hrát vrcholově tenis, stejně jako dysgrafik se pravděpodobně nestane spisovatelem.
  3. Výběr kroužku by měl být otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodičem. Rodič se může poradit s učitelem, na co je dítě šikovné, k čemu má vlohy. Pomoci mohou i pedagogicko-psychologické poradny.
  4. Velkou roli při výběru zájmových činností hrají kamarádi. Proto by rodiče měli znát kamarády svých dětí a vědět, co dělají ve volném čase.
  5. Není neobvyklé, když dítě v raném věku vyzkouší několik kroužků. Nelze mu proto vyčítat nestálost. Proměna zájmů dítěte je přirozená a souvisí s jeho vývojem.
  6. Dítě by se, navzdory prokazatelnému talentu, nemělo do kroužků vysloveně nutit. Pravdou je, že talentované dítě musí, pokud chce dosáhnout úspěchů, hodně obětovat. Rodič by měl dítě spíše citlivě motivovat, pěstovat v něm zájem o danou aktivitu. Je rozhodně lepší mít zdravé tzv. normální dítě, než stresovaného, labilního génia.
  7. Rodiče si často přejí, aby dítě dosáhlo toho, čeho oni sami nedosáhli a promítají do svých dětí své nenaplněné sny a ambice. Pokud přitom nerespektují individualitu dítěte, jeho nadání a zájem, málokdy to vede ke skutečnému úspěchu.
  8. Není dobré počtem kroužků dítě přetěžovat, ani když ono samo chce stíhat všechny. Je dobré s dítětem probrat všechna pro a proti, stanovit priority.
  9. Na druhé straně, nezájem ze strany rodiče o to, co dělá jeho potomek ve volném čase, může mít vážné důsledky.
  10. Zájmy chlapců a dívek bývají odlišné. Na druhou stranu, hraje-li např. dívka fotbal, je nesmysl ji od aktivity, kterou má ráda, odrazovat.

Henkel-Smile je iniciativa, která zastřešuje charitativní projekty společnosti Henkel. Pomoci se snažíme převážně dětem a mladistvým. I ostatní společnosti ze skupiny Henkel Group ve více než 120 zemích světa, kde naše firma působí financují stovky dobročinných programů v sociální i zdravotní oblasti.

Příspěvky do charitativních a podpůrných projektů mají sloužit především dotyčným osobám. Na jednotlivých tématech dětských podpůrných projektů se však má podílet také veřejnost. A to mimo jiné v rámci různých sportovních a kulturních akcí, které sponzoruje nebo spoluorganizuje společnost Henkel. Nebo jednoduše prostřednictvím účasti v některé ze soutěží. Na stránkách www.henkel-smile.cz si můžete přečíst o projektech, které podporujeme v České republice.

Napsal: admin