Aktuality

Jiří Zajíc je kandidátem ČRDM do Rady České televize

Představenstvo České rady dětí a mládeže na svém jednání 17. února jednomyslně schválilo kandidaturu Jiřího Zajíce, na jedno z pěti uvolněných míst v Radě ČT.

Jiří Zajíc (nar. 1951) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK (obor numerická matematika), působil jako matematik analytik vědeckého oddělení se zaměřením na využívání počítačů pro výuku a v letech 1990 – 2001 v Redakci náboženského života Českého rozhlasu, kterou v lednu 1990 založil. V letech 2001 – 2005 byl ředitelem Kanceláře České rady dětí a mládeže.

Od roku 1968 je členem Junáka, za doby totality vedl odbor turistiky TJ Sokol Praha Krč, při němž vzniklo několik turistických oddílů mládeže, jimiž za tu dobu prošlo několik tisíc dětí a mladých lidí převáženě z křesťanských a disidentských rodin. Od roku 1982 do 1990 byl hlavním redaktorem (ilegálního) československého týmu pro křesťanskou výchovu. V letech 1990 až 2001 byl členem Ústřední rady Junáka, zpravodajem pro duchovní výchovu a PR.

Věříme, že se bude moci podílet na činnosti Rady České televize, v níž už působil mezi léty 1992 – 2000 (v letech 1993 až 1997 – za předsednictví Jiřího Grygara – byl jejím místopředsedou). Jiří Zajíc má hlubokou znalost prostředí médií, o čemž se mohli přesvědčit mj. účastníci jeho vždy plně obsazených seminářů na Celostátních velkých výměnách zkušeností vedoucích dětských a mládežnických oddílů.

Napsal: admin