Aktuality

Kodex na jednu stránku

kodex-tiskova-konference-Jiri-Zajic_470064

Sumář všeho, za čím stojíme a co ctíme, abychom pro ochranu dětí a mládeže proti sexuálnímu násilí ve sdruženích udělali maximum

Představenstvo ČRDM schválilo v květnu 2009 text Kodexu chování pro prevenci sexuálního násilí ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží, který je výstupem z dlouhodobého projektu ČRDM „Nás se to týká“.

Kodex má formu doporučení a měl by sdružení z oblasti práce s dětmi a mládeží inspirovat k vytvoření nebo adaptaci vlastních pravidel pro podporu prevence sexuálního násilí ve všech aktivitách sdružení. Jeho autory jsou zástupci sdružení dětí a mládeže, kteří se v rámci odborné skupiny scházeli v minulém roce při specializovaných seminářích.

Čtvrtý seminář projektu Nás se to týká se konal formou workshopu s psycholožkou Lenkou Šulovou.Projekt „Nás se to týká“ pokračuje v roce 2009 dále pod vedením projektového vedoucího Mojmíra Nováčka. Pokud máte zájem o toto téma a zapojení do projektu, nebo se chcete vyjádřit ke Kodexu, uvítáme Vaše reakce, nejlépe písemnou formou na poštovní nebo e-mailovou adresu Kanceláře ČRDM.

Plné znění Kodexu je nejen k nahlédnutí na internetové stránce www.crdm.cz/download/dokumenty/kodex-crdm-prevence.pdf.

Inspiraci ke vzniku projektu Nás se to týká převzala česká strana od kolegů z Bavorského kruhu mládeže.Výraznou roli od počátku projektu měl kontakt s partnerskou organizací – Bavorským kruhem mládeže, který se s ČRDM nezištně podělil o veškeré materiály, které vznikly v rámci vlastního a o několik let staršího projektu PräTect. V prosinci 2008 pak přijela do Prahy skupina bavorských odborníků ze sdružení, kteří se tématem zabývají, aby se setkali k výměně zkušeností s českou skupinou, založenou ČRDM.

Ve spolupráci s Německým kruhem mládeže organizuje Bavorský kruh mládeže vzdělávací cyklus pro odpovědné pracovníky z organizací dětí a mládeže. Dozví se zde, jak může být realizována prevence sexuálního násilí v této oblasti, a dostanou také metodickou podporu a pomoc při zavedení ochranných opatření v jejich organizaci.

Pro rok 2009/2010 existuje nabídka pro německy mluvícího zájemce z ČR, účastnit se jako speciální hostující účastník jednoho z modulů z bavorské vzdělávací řady od srpna 2009 do června 2010 s názvem Rozvoj preventivních struktur v organizacích, pracujících s dětmi a mládeží.

Zájemce z řad členských sdružení musí kontaktovat ředitelku Kanceláře České rady dětí a mládeže Michaelu Přílepkovou k vyjednání účasti na modulech u bavorského partnera.

Termíny a zaměření modulů

  • 17. – 19. 9. 2009 – I: Základy: sexuální násilí jako výzva pro práci s dětmi a mládeží
  • 15. – 17. 10. 2009 – II. Zakotvení prevence: ochraňující organizační struktury pro prevenci sexuálního násilí
  • 10. – 12. 12. 2009 – III. Organizace jako ten, kdo zaměstnává/jmenuje: povinnosti ze zákona a další možnosti jednání
  • 25. – 27. 2. 2010 – IV. Krizový management: zacházení s předpokládaným sexuálním přečinem ve vlastní organizaci
  • 22. – 24. 4. 2010 – V. Dobrovolníci: cesty a postupy, jak je zapojit do preventivní práce
Napsal: admin