Aktuality

Konference Hodnoty mladých – 19. 10. 2021

Kam směřuji? Konference Hodnoty mladých (ilustrační foto Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)

Srdečně Vás zveme na online konferenci k projektu Hodnoty mladých, na které bude Česká rada dětí a mládeže spolu s Radou mládeže Slovenska prezentovat nejzajímavější výstupy z projektu, jehož cílem bylo zmapovat, jaké jsou hodnotové postoje mladé generace v České republice a na Slovensku.

  • Jsou mladí Češi konformní a drží se tradic více než jejich vrstevníci na Slovensku?
  • Kteří z nich jsou více otevřeni změnám?
  • Jak moc jsou ochotni zapojovat se do politických aktivit?
  • Kdo je sebevědomější?

Téma bylo zkoumáno zeširoka pro získání komplexnějšího pohledu na věc. Zkoumali jsme hodnoty, jako je rodina, přátelství, svoboda, zdraví, politická angažovanost, ale i vztah k sexuálním a etnickým menšinám nebo postoje mladých k různým etickým dilematům.

V šetření jsme rovněž sledovali, zda a jak se liší důležitost jednotlivých hodnot v životech mladých lidí, kteří jsou aktivní v organizacích dětí a mládeže od těch, kteří s organizacemi dětí a mládeže do kontaktu nepřišli. Zde je nutné upozornit, že při práci s dětmi a mládeží jsou hodnotové aspekty považovány za velmi důležité, avšak každá organizace zdůrazňuje ve své činnosti a aktivitách různé hodnoty.

Konference se uskuteční 19. 10. 2021 od 10:00 do 16:00.

Program konference…

Pozvánka na konferenci…

PUBLIKACE ke stažení…

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení
Příloha k článku ke stažení

Fotogalerie k článku