Aktuality

Letos poslední Archa se chystá na výpravu za demokracií. Přidáte se?

Archa-2015-5-1

Téma čísla 7/2019 časopisu Archa zní: Na výpravě za demokracií. Proč? Občanská společnost hraje nepostradatelnou roli ve snaze o udržení demokracie a svobody. Její oporou jsou přitom rozmanité neziskové organizace, a to včetně dětských a mládežnických spolků. Jak ve Vašem spolku (oddíle, družině, klubu atd.) vedete své svěřence k úctě a respektu k demokratickým hodnotám? S jakými nesnázemi se třeba potýkáte a s jakými výsledky – byť zdánlivě nepatrnými – se můžete pochlubit? Zkuste se nad daným tématem zamyslet – a určitě přijdete na to, čím byste mohli k obsahové skladbě chystané Archy přispět. Kdoví, třeba zrovna těch pár řádek a fotek od Vás by v ní chybělo… Zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 8. listopadu 2019.

Napsal: Marek Krajči