Aktuality

Ministr školství podepsal smlouvu o spolupráci s ČRDM a s dalšími neziskovkami

Smlouvy o dlouhodobé spolupráci zvýší stabilitu těch NNO, které dlouhodobě a kvalitně pracují s dětmi a mládeží (ve středu snímku zleva předseda ČRDM Aleš Sedláček a ministr školství Stanislav Štech (foto Ondřej Šejtka)

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech podepsal 18. 10. 2017 smlouvy o dlouhodobé spolupráci s 18 vybranými strategickými partnery z řad nestátních neziskových organizací (NNO). Uzavřením těchto smluv o dlouhodobé spolupráci dojde ke zvýšení stability těch NNO, které dlouhodobě a kvalitně pracují s dětmi a mládeží a významným způsobem přispívají k naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014 až 2020.

„Vnímáme tuto smlouvu jako start a deklaraci vzájemné důvěry, ale budeme se těšit i na praktické věci. Vstupujeme do tohoto vztahu s nadějí, že sepsáním víceletého projektu překonáme vstupní bariéru a že ta důvěra by se mohla projevit i ve zmírnění administrativy při podávání běžných žádostí v jednotlivých letech,“ řekl k události předseda ČRDM Aleš Sedláček.

Spolu s ČRDM podepsalo smlouvy dalších 17 NNO. Jejich seznam a další podrobnosti naleznete v článku na ADAM.cz. Podívat se můžete i na krátké video od MŠMT.

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku